Zamówienie

1

Zapytanie

Przesyłasz tekst do tłumaczenia (bezpłatnej wyceny) za pomocą formularza wyceny , faksem na numer +48 61 624 32 93 albo e-mailem na adres info@mlingua.pl
2

Oferta

Nie później niż po 60 minutach poznajesz warunki realizacji zamówienia.
3

Akceptacja

Jeśli akceptujesz naszą ofertę, wysyłasz faksem albo e-mailem podpisany formularz zamówienia.
4

Odbiór

W uzgodnionym terminie otrzymujesz gotowe tłumaczenie do pobrania w panelu klienta, faksem lub kurierem.
5

Płatność

Zapłaty możesz dokonać po wykonaniu usługi w terminie podanym na fakturze.