Usługi / Uwierzytelnienia / Ustne tłumaczenia przysięgłe

Ustne tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie wypowiedzi poświadczone przez tłumacza przysięgłego dokumentem potwierdzającym jego prawidłowość. Poświadczenie to odbywa się poprzez przygotowanie pisemnej wersji tłumaczenia, przystawienie okrągłej pieczęci na każdej stronie przekładu oraz dokonanie wpisu do repertorium. W przypadku tłumaczenia a vista, kiedy tłumacz odczytuje na głos tłumaczenie przedstawionego dokumentu, poświadczenie odbywa się poprzez złożenie na nim podpisu i umieszczenie pieczęci.

Ustne tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są głównie na potrzeby organów instytucji państwowych, takich jak sądy, urzędy i prokuratury. Przysięgli tłumacze mLingua uczestniczą w sytuacjach prawnych, w których strony posługują się różnymi językami, w szczególności podczas odczytywania aktów notarialnych, rozpraw sądowych, przesłuchań świadków, spotkań akcjonariuszy, negocjacji handlowych i podpisywania umów.

Więcej informacji udzielą konsultanci mLingua, dostępni pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub adresem info@mlingua.pl.