Usługi / Usługi wydawnicze i drukarskie / Skład i łamanie (DTP)

Skład i łamanie (DTP) to ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które zostaną później powielone metodami poligraficznymi. Termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie z wprowadzonych elementów gotowego projektu stron publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Czynność końcowa to zapisanie danych komputerowych w postaci pliku postscriptowego lub PDF.

Oferowane przez mLingua usługi DTP dotyczą najczęściej przetłumaczonych przez nas tekstów – nasze zadanie polega zwykle na precyzyjnym odtworzeniu oryginalnego wyglądu elektronicznej lub papierowej wersji ulotki reklamowej, książki czy folderu w innych językach z możliwą adaptacją do danej kultury. Do graficznych opracowań tłumaczeń wykorzystujemy najbardziej popularne programy w wersjach na komputery PC i Apple, m.in. Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe Acrobat, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw i AutoCAD.

Nasze usługi obejmują:

  • formatowanie i adiustację lokalnych materiałów pasujących do oryginalnych, zgodnie z normami języka docelowego,
  • tworzenie dokumentów w postaci plików postscriptowych lub PDF dla wydań internetowych oraz drukowanych,
  • zapewnienie kontroli jakości DTP,
  • tworzenie szablonów i wzorów dokumentów do generowania plików PDF w wersjach elektronicznych i do druku,
  • wyodrębnienie treści do tłumaczenia z dowolnej aplikacji czy formatu DTP,
  • zamianę opracowań autorskich na strukturalne technologie XML oparte na takich standardach jak DocBook czy DITA.

Przewaga mLingua nad innymi firmami DTP wynika ze ścisłej współpracy naszego studia graficznego z tłumaczami i korektorami pod nadzorem kierownika projektu. Umożliwia to przyspieszenie pracy, a uzyskiwany efekt końcowy jest zazwyczaj dużo lepszy niż w przypadku przekazania naszych tłumaczeń zewnętrznej firmie DTP. Nauczeni doświadczeniem odradzamy powierzanie wielojęzycznego DTP zespołom, które nie rozumieją treści składanego tekstu i nie znają kultury odbiorcy, z uwagi na wprowadzanie dodatkowych błędów w procesie wydawniczym.

Więcej informacji udzielą koordynatorzy, dostępni pod adresem info@mlingua.pl lub numerem infolinii 0 801 540 440.