Usługi / Tłumaczenia ustne / Tłumaczenia a vista

Tłumaczenie a vista to ustne tłumaczenie tekstu przekazanego tłumaczowi, zwykle bez czasu na przygotowanie. Najczęściej ten rodzaj tłumaczenia wykonywany jest przez tłumaczy przysięgłych w kancelarii notarialnej lub na sali sądowej, gdy należy poinformować zainteresowaną stronę o treści dokumentu prezentowanego w nieznanym jej języku.

Tłumaczenie a vista wymaga od tłumacza umiejętności językowych, dobrej pamięci, refleksu, odporności na stres, uwagi i koncentracji. Największym wyzwaniem dla tłumacza jest nieznajomość treści i kontekstu całego dokumentu podczas odczytywania i tłumaczenia kolejnych jego fragmentów. Aby tłumaczenie było poprawne, spójne i płynne, tłumacz musi objąć wzrokiem możliwie dużą część tekstu i natychmiast przetłumaczyć ją na język docelowy.

mLingua to jedna z nielicznych firm na rynku, która oferuje tłumaczenia a vista dla sądów i kancelarii w Polsce. Najczęściej nasi tłumacze asystują przy następujących czynnościach notarialnych i prawnych:

  • sporządzaniu aktów notarialnych,
  • sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzaniu poświadczeń zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • spisywaniu protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),
  • przesłuchaniach i zeznaniach świadków.

Więcej informacji udzielą konsultanci mLingua, dostępni pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub pod adresem info@mlingua.pl.