Usługi / Tłumaczenia pisemne / Tłumaczenia STANDARD®

tłumaczenia STANDARD®

od 45,82 zł za stronę

 
Sugerowane przeznaczenie większość zastosowań
Liczba wykonawców* 3–4
Zgodność z ISO 9001:2008 Tak
Zgodność z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06
Obróbka graficzna przez specjalistę DTP Tak
Redakcja i korekta tekstu źródłowego**
Weryfikacja przez drugiego tłumacza
Redakcja i lokalizacja tekstu docelowego przez native speakera*** Tak
Korekta przez korektora
Koszt średni

*Liczba wykonawców tłumaczenia w jednej kombinacji językowej.
**Redakcja i korekta tekstu źródłowego dokonywane są na życzenie Klienta.
***W przypadku tłumaczeń na język polski native speakerem jest polski redaktor dysponujący specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny.

 
Tekst źródłowy (tekst do tłumaczenia dostarczony przez Klienta)
 
Przygotowanie do tłumaczenia (konwersja pliku do formatu tekstowego przez specjalistę DTP, opracowanie glosariusza, konfiguracja oprogramowania CAT)
Redakcja i korekta tekstu źródłowego (poprawa jakości pod kątem poprawności przed rozpoczęciem tłumaczenia)
 
Tłumaczenie (przekład tekstu źródłowego na język docelowy przez tłumacza)
Weryfikacja (weryfikacja przekładu przez drugiego tłumacza, porównanie zdanie po zdaniu zgodności z tekstem źródłowym)
 
Redakcja i lokalizacja (kulturowa i językowa adaptacja przekładu przez native speakera)
 
Obróbka graficzna (skład graficzny przekładu przez specjalistę DTP)
Korekta (sprawdzenie tekstu przez korektora)
Tekst docelowy (tłumaczenie dostarczone do Klienta)

Tłumaczenia specjalistyczne dostępne w wariancie STANDARD®

Tłumaczenia medyczne

 • Dokumenty rekrutacyjne pacjentów do badań
 • Ekspertyzy i dzienniki pacjentów
 • Formularze świadomej zgody (ICF)
 • Instrukcje obsługi urządzeń medycznych
 • Ankiety zadowolenia pacjenta
 • Refundacja kosztów świadczenia zdrowotnego (HIPAA)
 • Dowody ubezpieczenia
 • Zalecenia dla pacjentów (SIG)
 • Materiały edukacyjne dla pacjentów
 • Studia przypadków (CRF)
 • Instrukcje medyczne
 • Protokoły badań klinicznych 
 • Broszury i katalogi
 • Bilansowanie produkcji i sprzedaży (IRB/IEC)
 • Dokumentacja rejestracji leków
 • Opakowania i oznakowania
 • Raporty z audytów GMP
 • Ulotki informacyjne leków (PIL)
 • Skrócone opisy produktów (SmPC) 
 • Dokumenty uznania jakości (QRD)

Tłumaczenia techniczne

 • Instrukcje i opisy techniczne
 • Komunikacja korporacyjna
 • Metody oceny zagrożeń i zdolności operacyjnych
 • Oceny ryzyka
 • Oceny oddziaływania na środowisko (EIA)
 • Oferty i przetargi

Tłumaczenia informatyczne

 • Interfejsy użytkownika
 • Specyfikacje techniczne
 • Systemy wsparcia
 • Administrowanie sieciami i systemami
 • Instrukcje rozwiązywania problemów
 • Strony internetowe
 • Instrukcje instalacji
 • Systemy ERP
 • Aplikacje serwerowe i komputerowe
 • Jednostki centralne i urządzenie peryferyjne
 • Instrukcje obsługi

Tłumaczenia prawnicze

 • Umowy i regulaminy
 • Protokoły posiedzeń sądowych
 • Zeznania
 • Zastrzeżenia prawne
 • Umowy o poufności
 • Raporty i certyfikaty
 • Pisemne oświadczenia pod przysięgą
 • Ustawy i przepisy prawa
 • Dokumentacja własności intelektualnej
 • Stanowiska rządowe i raporty prawne
 • Zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenia znaków towarowych
 • Licencje
 • Dokumentacje spraw sądowych
 • Dokumenty arbitrażowe
 • Roszczenia patentowe

Tłumaczenia literackie

 • Opowiadania
 • Bajki
 • Felietony
 • Powieści
 • Wiersze
 • Piosenki

Tłumaczenia marketingowe

 • Materiały promocyjne
 • Skrypty radiowo-telewizyjne
 • Raporty badań rynkowych
 • Slogany reklamowe
 • Wprowadzanie produktu na rynek
 • Materiały pokazowe
 • Informacje prasowe
 • Badania zadowolenia Klientów (CSS)

Tłumaczenia naukowe

 • Artykuły naukowe
 • Książki akademickie
 • Wnioski grantowe
 • Postery i prezentacje
 • Transkrypcje wykładów
 • Instrukcje aparatury naukowej
 • Wnioski patentowe
 • Raporty z badań
  Tryb normalny
tłumaczenie do 5 stron na dobę
  Tryb ekspresowy
tłumaczenie do 100 stron na dobę

Usługi dodatkowe dostępne w wariancie STANDARD®

Lokalizacja i globalizacja

 • Lokalizacja oprogramowania
 • Lokalizacja stron internetowych
 • Wielojęzyczne usługi SEO/SEM
 • Wielojęzyczne systemy CMS
 • Transkreacja

Usługi wydawnicze

 • Usługi graficzne
 • Typografia
 • Skład i łamanie (DTP)
 • Przygotowanie do druku
 • Druk offsetowy i cyfrowy

Technologie tłumaczeniowe

 • Serwerowe systemy CAT
 • Ekstrakcja i konwersja danych
 • Zestawianie pamięci tłumaczeniowych
 • Zestawianie tekstów równoległych
 • Systemy tłumaczenia maszynowego
 • Terminologiczne bazy danych

Kompleksowa obsługa translatorska

 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Nadzór nad procesem wydawniczym
 • Zarządzanie treścią stron WWW (WCM)
 • Doradztwo językowe