Usługi / Tłumaczenia pisemne / Tłumaczenia ECONO®

tłumaczenia ECONO®

od 9,90 zł za stronę

 
Sugerowane przeznaczenie projekty budżetowe
Liczba wykonawców* tłumaczenie maszynowe
Zgodność z ISO 9001:2008 Tak
Zgodność z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06
Obróbka graficzna przez specjalistę DTP Tak
Redakcja i korekta tekstu źródłowego**
Weryfikacja przez drugiego tłumacza
Redakcja i lokalizacja tekstu docelowego przez native speakera***
Korekta przez korektora
Koszt niski

*Liczba wykonawców tłumaczenia w jednej kombinacji językowej.
**Redakcja i korekta tekstu źródłowego dokonywane są na życzenie Klienta.
***W przypadku tłumaczeń na język polski native speakerem jest polski redaktor dysponujący specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny.

 
Tekst źródłowy (tekst do tłumaczenia dostarczony przez Klienta)
 
Przygotowanie do tłumaczenia (konwersja pliku do formatu tekstowego przez specjalistę DTP, opracowanie glosariusza, konfiguracja oprogramowania CAT)
Redakcja i korekta tekstu źródłowego (poprawa jakości pod kątem poprawności przed rozpoczęciem tłumaczenia)
 
Tłumaczenie maszynowe (przekład tekstu źródłowego na język docelowy przez sieci neuronowe)

Weryfikacja (weryfikacja przekładu przez drugiego tłumacza, porównanie zdanie po zdaniu zgodności z tekstem źródłowym)

Redakcja i lokalizacja (kulturowa i językowa adaptacja przekładu przez native speakera)
 
Obróbka graficzna (skład graficzny przekładu przez specjalistę DTP)
Korekta (sprawdzenie tekstu przez korektora)
Tekst docelowy (tłumaczenie dostarczone do Klienta)


Wariant ECONO® nie jest polecany do specjalistycznych tłumaczeń.

  Tryb normalny
tłumaczenie do 5 stron na dobę
  Tryb ekspresowy
tłumaczenie do 100 stron na dobę

Usługi dodatkowe dostępne w wariancie ECONO®

Lokalizacja i globalizacja

  • Wielojęzyczne usługi SEO/SEM
  • Wielojęzyczne systemy CMS

Kompleksowa obsługa translatorska

  • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
  • Doradztwo językowe

Technologie tłumaczeniowe

  • Serwerowe systemy CAT
  • Ekstrakcja i konwersja danych
  • Zestawianie pamięci tłumaczeniowych
  • Zestawianie tekstów równoległych
  • Systemy tłumaczenia maszynowego
  • Terminologiczne bazy danych