Usługi / Tłumaczenia pisemne / Porównanie

tłumaczenia
ECONO, STANDARD, PREMIUM

od 9,90 zł / 45,82 zł / 108,66 zł za stronę

     
Sugerowane przeznaczenie projekty budżetowewiększość zastosowańprojekty prestiżowe
Liczba wykonawców* tłumaczenie maszynowe 3–4 5–6
Zgodność z ISO 9001:2008 Tak Tak Tak
Zgodność z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06     Tak
Obróbka graficzna przez specjalistę DTP Tak Tak Tak
Redakcja i korekta tekstu źródłowego**     Tak
Weryfikacja przez drugiego tłumacza     Tak
Redakcja i lokalizacja tekstu docelowego przez native speakera***   Tak Tak
Korekta przez korektora     Tak
Koszty niskie średnie wysokie

*Liczba wykonawców tłumaczenia w jednej kombinacji językowej.
**Redakcja i korekta tekstu źródłowego dokonywane są na życzenie Klienta.
***W przypadku tłumaczeń na język polski native speakerem jest polski redaktor dysponujący specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny.

 
 
 
Tekst źródłowy (tekst do tłumaczenia dostarczony przez Klienta)
 
 
 
Przygotowanie do tłumaczenia (konwersja pliku do formatu tekstowego przez specjalistę DTP, opracowanie glosariusza, konfiguracja oprogramowania CAT)
 
Redakcja i korekta tekstu źródłowego (poprawa jakości pod kątem poprawności przed rozpoczęciem tłumaczenia)
 
 
 
Tłumaczenie (przekład tekstu źródłowego na język docelowy przez tłumacza; w wariancie ECONO tłumaczenie maszynowe).
 
Weryfikacja (weryfikacja przekładu przez drugiego tłumacza, porównanie zdanie po zdaniu zgodności z tekstem źródłowym)
 
 
Redakcja i lokalizacja (kulturowa i językowa adaptacja przekładu przez native speakera)
 
 
 
Obróbka graficzna (skład graficzny przekładu przez specjalistę DTP)
 
Korekta (sprawdzenie tekstu przez korektora)
Tekst docelowy (tłumaczenie dostarczone do Klienta)

Tłumaczenia specjalistyczne dostępne w wariancie ECONO®

Wariant nie jest polecany do specjalistycznych tłumaczeń.

Tłumaczenia specjalistyczne dostępne w wariancie STANDARD®

Tłumaczenia medyczne

 • Dokumenty rekrutacyjne pacjentów do badań
 • Ekspertyzy i dzienniki pacjentów
 • Formularze świadomej zgody (ICF)
 • Instrukcje obsługi urządzeń medycznych
 • Ankiety zadowolenia pacjenta
 • Refundacja kosztów świadczenia zdrowotnego (HIPAA)
 • Dowody ubezpieczenia
 • Zalecenia dla pacjentów (SIG)
 • Materiały edukacyjne dla pacjentów
 • Studia przypadków (CRF)
 • Instrukcje medyczne
 • Protokoły badań klinicznych 
 • Broszury i katalogi
 • Bilansowanie produkcji i sprzedaży (IRB/IEC)
 • Dokumentacja rejestracji leków
 • Opakowania i oznakowania
 • Raporty z audytów GMP
 • Ulotki informacyjne leków (PIL)
 • Skrócone opisy produktów (SmPC) 
 • Dokumenty uznania jakości (QRD)

Tłumaczenia techniczne

 • Instrukcje i opisy techniczne
 • Komunikacja korporacyjna
 • Metody oceny zagrożeń i zdolności operacyjnych
 • Oceny ryzyka
 • Oceny oddziaływania na środowisko (EIA)
 • Oferty i przetargi

Tłumaczenia informatyczne

 • Interfejsy użytkownika
 • Specyfikacje techniczne
 • Systemy wsparcia
 • Administrowanie sieciami i systemami
 • Instrukcje rozwiązywania problemów
 • Strony internetowe
 • Instrukcje instalacji
 • Systemy ERP
 • Aplikacje serwerowe i komputerowe
 • Jednostki centralne i urządzenie peryferyjne
 • Instrukcje obsługi

Tłumaczenia prawnicze

 • Umowy i regulaminy
 • Protokoły posiedzeń sądowych
 • Zeznania
 • Zastrzeżenia prawne
 • Umowy o poufności
 • Raporty i certyfikaty
 • Pisemne oświadczenia pod przysięgą
 • Ustawy i przepisy prawa
 • Dokumentacja własności intelektualnej
 • Stanowiska rządowe i raporty prawne
 • Zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenia znaków towarowych
 • Licencje
 • Dokumentacje spraw sądowych
 • Dokumenty arbitrażowe
 • Roszczenia patentowe

Tłumaczenia literackie

 • Opowiadania
 • Bajki
 • Felietony
 • Powieści
 • Wiersze
 • Piosenki

Tłumaczenia marketingowe

 • Materiały promocyjne
 • Skrypty radiowo-telewizyjne
 • Raporty badań rynkowych
 • Slogany reklamowe
 • Wprowadzanie produktu na rynek
 • Materiały pokazowe
 • Informacje prasowe
 • Badania zadowolenia Klientów (CSS)

Tłumaczenia naukowe

 • Artykuły naukowe
 • Książki akademickie
 • Wnioski grantowe
 • Postery i prezentacje
 • Transkrypcje wykładów
 • Instrukcje aparatury naukowej
 • Wnioski patentowe
 • Raporty z badań

Tłumaczenia specjalistyczne dostępne w wariancie PREMIUM®

Tłumaczenia medyczne

 • Dokumenty rekrutacyjne pacjentów do badań
 • Ekspertyzy i dzienniki pacjentów
 • Formularze świadomej zgody (ICF)
 • Instrukcje obsługi urządzeń medycznych
 • Ankiety zadowolenia pacjenta
 • Refundacja kosztów świadczenia zdrowotnego (HIPAA)
 • Dowody ubezpieczenia
 • Zalecenia dla pacjentów (SIG)
 • Materiały edukacyjne dla pacjentów
 • Studia przypadków (CRF)
 • Instrukcje medyczne
 • Protokoły badań klinicznych 
 • Broszury i katalogi
 • Bilansowanie produkcji i sprzedaży (IRB/IEC)
 • Dokumentacja rejestracji leków
 • Opakowania i oznakowania
 • Raporty z audytów GMP
 • Ulotki informacyjne leków (PIL)
 • Skrócone opisy produktów (SmPC) 
 • Dokumenty uznania jakości (QRD)

Tłumaczenia techniczne

 • Instrukcje i opisy techniczne
 • Komunikacja korporacyjna
 • Metody oceny zagrożeń i zdolności operacyjnych
 • Oceny ryzyka
 • Oceny oddziaływania na środowisko (EIA)
 • Oferty i przetargi

Tłumaczenia informatyczne

 • Interfejsy użytkownika
 • Specyfikacje techniczne
 • Systemy wsparcia
 • Administrowanie sieciami i systemami
 • Instrukcje rozwiązywania problemów
 • Strony internetowe
 • Instrukcje instalacji
 • Systemy ERP
 • Aplikacje serwerowe i komputerowe
 • Jednostki centralne i urządzenie peryferyjne
 • Instrukcje obsługi

Tłumaczenia prawnicze

 • Umowy i regulaminy
 • Protokoły posiedzeń sądowych
 • Zeznania
 • Zastrzeżenia prawne
 • Umowy o poufności
 • Raporty i certyfikaty
 • Pisemne oświadczenia pod przysięgą
 • Ustawy i przepisy prawa
 • Dokumentacja własności intelektualnej
 • Stanowiska rządowe i raporty prawne
 • Zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenia znaków towarowych
 • Licencje
 • Dokumentacje spraw sądowych
 • Dokumenty arbitrażowe
 • Roszczenia patentowe

Tłumaczenia literackie

 • Opowiadania
 • Bajki
 • Felietony
 • Powieści
 • Wiersze
 • Piosenki

Tłumaczenia marketingowe

 • Materiały promocyjne
 • Skrypty radiowo-telewizyjne
 • Raporty badań rynkowych
 • Slogany reklamowe
 • Wprowadzanie produktu na rynek
 • Materiały pokazowe
 • Informacje prasowe
 • Badania zadowolenia Klientów (CSS)

Tłumaczenia naukowe

 • Artykuły naukowe
 • Książki akademickie
 • Wnioski grantowe
 • Postery i prezentacje
 • Transkrypcje wykładów
 • Instrukcje aparatury naukowej
 • Wnioski patentowe
 • Raporty z badań
  Tryb normalny
tłumaczenie do 5 stron na dobę
  Tryb przyspieszony
tłumaczenie do 10 stron na dobę
  Tryb ekspresowy
tłumaczenie do 100 stron na dobę

Usługi dodatkowe dostępne w wariancie ECONO®

Lokalizacja i globalizacja

 • Wielojęzyczne usługi SEO/SEM
 • Wielojęzyczne systemy CMS

Kompleksowa obsługa translatorska

 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Doradztwo językowe

Technologie tłumaczeniowe

 • Serwerowe systemy CAT
 • Ekstrakcja i konwersja danych
 • Zestawianie pamięci tłumaczeniowych
 • Zestawianie tekstów równoległych
 • Systemy tłumaczenia maszynowego
 • Terminologiczne bazy danych

Usługi dodatkowe dostępne w wariancie STANDARD®

Lokalizacja i globalizacja

 • Lokalizacja oprogramowania
 • Lokalizacja stron internetowych
 • Wielojęzyczne usługi SEO/SEM
 • Wielojęzyczne systemy CMS
 • Transkreacja

Usługi wydawnicze

 • Usługi graficzne
 • Typografia
 • Skład i łamanie (DTP)
 • Przygotowanie do druku
 • Druk offsetowy i cyfrowy

Technologie tłumaczeniowe

 • Serwerowe systemy CAT
 • Ekstrakcja i konwersja danych
 • Zestawianie pamięci tłumaczeniowych
 • Zestawianie tekstów równoległych
 • Systemy tłumaczenia maszynowego
 • Terminologiczne bazy danych

Kompleksowa obsługa translatorska

 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Nadzór nad procesem wydawnicznym
 • Zarządzanie treścią stron WWW (WCM)
 • Doradztwo językowe

Usługi dodatkowe dostępne w wariancie PREMIUM®

Lokalizacja i globalizacja

 • Lokalizacja oprogramowania
 • Lokalizacja stron internetowych
 • Wielojęzyczne usługi SEO/SEM
 • Wielojęzyczne systemy CMS
 • Transkreacja

Usługi wydawnicze

 • Usługi graficzne
 • Typografia
 • Skład i łamanie (DTP)
 • Przygotowanie do druku
 • Druk offsetowy i cyfrowy

Technologie tłumaczeniowe

 • Serwerowe systemy CAT
 • Ekstrakcja i konwersja danych
 • Zestawianie pamięci tłumaczeniowych
 • Zestawianie tekstów równoległych
 • Systemy tłumaczenia maszynowego
 • Terminologiczne bazy danych

Kompleksowa obsługa translatorska

 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Nadzór nad procesem wydawnicznym
 • Zarządzanie treścią stron WWW (WCM)
 • Doradztwo językowe