Usługi / Tłumaczenia audiowizualne / Transkrypcja

Transkrypcja to przepisanie wypowiedzi z materiałów audio lub wideo albo wypowiedzi odsłuchiwanych w realnej sytuacji. Wykonywane przez mLingua transkrypcje mają zwykle na celu protokołowanie, tłumaczenie lub uwierzytelnianie treści wypowiadanych w różnych językach.

Najczęściej transkrybujemy:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
  • rozprawy sądowe,
  • zeznania świadków,
  • przemówienia,
  • oświadczenia,
  • wykłady,
  • szkolenia,
  • prezentacje, 
  • spotkania.

Więcej informacji udzielą koordynatorzy, dostępni pod adresem info@mlingua.pl lub numerem infolinii 0 801 540 440.