Usługi / Edycja tekstów / Redakcja

Redakcja to analizowanie i poprawianie tekstu pod względem jego stosowności wobec uzgodnionego celu i poszanowania konwencji przyjętych w danej dziedzinie. W przeciwieństwie do weryfikacji jest to praca wykonywana na tekście w jednej wersji językowej – w przypadku przekładu redaktor nie porównuje przetłumaczonych zdań z oryginałem, lecz czyta tekst jak końcowy odbiorca. Zadaniem redaktora jest wyszukanie i usunięcie błędów leksykalnych i gramatycznych oraz poprawienie stylu i wprowadzenie właściwego słownictwa. Redaktorem powinna być zatem osoba nie tylko doskonale znająca język sprawdzanego tekstu, ale przede wszystkim posiadająca dużą wiedzę specjalistyczną z danej tematyki.

Ponad 35 000 specjalistów mLingua różnych narodowości i o różnych specjalizacjach to wystarczająca baza do znalezienia właściwego redaktora tekstu z najbardziej wyszukanej dziedziny w niemal każdym obszarze nauki, techniki i kultury. Redakcje stanowią nieodłączny element dobrego warsztatu translatorskiego i wymóg Europejskiej Normy Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06. Redakcje wykonywane w mLingua dotyczą polskich i obcych przekładów w wariantach STANDARD® i PREMIUM®. Wykonujemy również w dowolnych językach redakcję tekstów klienta.

Najczęściej redagujemy:

  • artykuły naukowe,
  • książki,
  • broszury,
  • materiały szkoleniowe,
  • strony internetowe,
  • materiały promocyjne,
  • dysertacje doktorskie,
  • raporty,
  • sprawozdania.

Więcej informacji udzielą konsultanci mLingua, dostępni pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub pod adresem info@mlingua.pl.