Usługi / Edycja tekstów / Korekta

Korekta to ostateczne sprawdzenie tekstu przed wydrukiem lub rozpowszechnieniem pod względem zgodności z zasadami ortografii, gramatyki oraz interpunkcji danego języka. Polega również na poprawieniu błędów powstałych podczas składu, które mają wpływ na estetykę publikacji. Poprawiane są na przykład odmienne czcionki, niekonsekwentne zapisy indeksów i przypisów bibliograficznych, błędna numeracja tabel i ilustracji.

Wymienione usterki nie tylko utrudniają czytelnikowi zrozumienie tekstu zgodnie z intencjami jego twórcy, ale przede wszystkim świadczą o braku profesjonalizmu i szacunku wobec odbiorcy. Niedbałe napisanie i nieestetyczne przygotowanie publikacji powodują powstanie niekorzystnego wizerunku jej autora i wydawcy w oczach klientów i partnerów.

Oferowane przez mLingua korekty obejmują teksty w dowolnym języku i praktycznie z każdej dziedziny. Korekty te wykonujemy zgodnie z Europejską Normą Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06 jako ostatni etap procesu tłumaczeniowego w wariantach PREMIUM®. Sprawdzamy również teksty napisane w języku docelowym, które otrzymujemy od naszych klientów. Błędy oznaczamy za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich na próbnym wydruku albo w trybie śledzenia zmian w elektronicznej wersji tekstu.

Najczęściej korygujemy:

 • książki,
 • instrukcje obsługi,
 • artykuły,
 • prace magisterskie,
 • komentarze giełdowe,
 • prospekty informacyjne,
 • broszury,
 • strony internetowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • katalogi,
 • raporty,
 • informatory.

Więcej informacji udzielą konsultanci mLingua, dostępni pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub pod adresem info@mlingua.pl.