Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA WĘGIERSKIEGO

Język węgierski
Język węgierski należy do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej z (rodziny uralskiej). Językiem tym posługuje się co najmniej 14 milionów osób - przede wszystkim na Węgrzech, ale także na Słowacji, w Rumunii (Siedmiogród), Serbii i Czarnogórze (Wojwodina), Ukrainie, Słowenii i Austrii. Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Słowenii i w Wojwodinie.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z węgierskiego oraz tłumaczenie na węgierski raportów finansowych, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń, sprawozdań finansowych, dokumentów samochodowych,dyplomów, certyfikatów, dokumentów księgowych, aktów urodzeń, korespondencji urzędowej, aktów notarialnych, umów, świadectw szkolnych.


Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język węgierski lub tłumaczenia z języka węgierskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.