Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA TURECKIEGO

Język turecki
Język ten należy do rodziny języków tureckich, do której zalicza się między innymi języki: uzbecki, kazaski, kirgiski, tatarski, jakucki. Należy on do podgrupy oguzyjskiej języków tureckich, wraz z językiem azerskim, turkmeńskim oraz językami małych grup etnicznych. Językiem tym posługuje się 80 mln osób na całym świecie (w Turcji i 35 innych krajach). Mówią nim grupy pochodzenia tureckiego na Bałkanach oraz emigranci w Europie Zachodniej (Niemcy, Austria, Francja).

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z tureckiego oraz tłumaczenie na turecki raportów finansowych, dokumentów samochodowych, aktów urodzeń, świadectw szkolnych, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń, sprawozdań finansowych, dyplomów, certyfikatów, dokumentów księgowych, korespondencji urzędowej, aktów notarialnych, umów.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język turecki lub tłumaczenia z języka tureckiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.