Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO

Język słoweński
Język słoweński należy do grupy języków południowosłowiańskich. Posługuje się nim około 2 miliony osób (z czego ok. 1,9 miliona w Słowenii, 90 tys. w przygranicznych rejonach Włoch, 40 tys. w austriackiej części Karyntii, 15 tys. w Chorwacji; poza tym używany na Węgrzech i w ośrodkach emigracji słoweńskiej, takich jak Cleveland w USA i Buenos Aires w Argentynie.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie ze słoweńskiego oraz tłumaczenie na słoweński świadectw szkolnych, raportów finansowych, dokumentów samochodowych, aktów urodzeń, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń, sprawozdań finansowych, dyplomów, certyfikatów, korespondencji urzędowej, aktów notarialnych, umów, dokumentów księgowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język słoweński lub tłumaczenia z języka słoweńskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.