Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA SŁOWACKIEGO

Język słowacki

Język słowacki należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób - przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest językiem urzędowym. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie ze słowackiego oraz tłumaczenie na słowacki świadectw szkolnych, dokumentów samochodowych, umów, raportów finansowych, aktów urodzeń, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń, sprawozdań finansowych, dyplomów, certyfikatów, korespondencji urzędowej, dokumentów księgowych, aktów notarialnych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język słowacki lub tłumaczenia z języka słowackiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.