Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Język rosyjski
Język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim około 145 mln ludzi. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi oraz jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z rosyjskiego oraz tłumaczenie na rosyjski świadectw szkolnych, sprawozdań finansowych, raportów finansowych, dokumentów samochodowych, umów, zaświadczeń, aktów urodzeń, zaświadczeń o niekaralności, dyplomów, certyfikatów, korespondencji urzędowej, dokumentów księgowych, aktów notarialnych.

Cennik

Cena wykonania tłumaczenia na język rosyjski lub tłumaczenia z języka rosyjskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie

Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.