Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

Język niderlandzki
Język z zachodniej grupy języków indoeuropejskich zaliczany do języków dolnoniemieckich. Używa go około 14,5 miliona ludzi, głównie w Holandii, Surinamie, Antylach Holenderskich i Arubie. Wywodzi się on z dialektów dolnofrankońskich. W rozwiniętej formie pojawił się w drugiej połowie XII wieku, ale jego początki sięgają około 700 roku. Pierwszy tekst pisany w języku holenderskim pochodzi z 1100 roku. Język ten jest bardzo blisko spokrewniony z językiem flamandzkim używanym w północnej Belgii.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie na niderlandzki oraz tłumaczenie z niderlandzkiego dokumentów samochodowych, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, umów, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów, dokumentów księgowych, świadectw szkolnych, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, aktów urodzeń, korespondencji urzędowej.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język niderlandzki lub tłumaczenia z języka niderlandzkiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.