Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA MACEDOŃSKIEGO

Język macedoński
Język grupy macedońsko-bułgarskiej języków południowosłowiańskich używany w Macedonii, gdzie jest językiem urzędowym, a także w Bułgarii, Albanii i w Grecji, w okolicach wsi Suho i Wisoka k. Salonik. Języka tego używają również emigranci macedońscy w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. Posługuje się nim ok. 1,8 milionów ludzi.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z macedońskiego oraz tłumaczenie na macedoński dokumentów samochodowych, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, korespondencji urzędowej, certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów, dokumentów księgowych, świadectw szkolnych, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, umów, aktów urodzeń.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język macedoński lub tłumaczenia z języka macedońskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie

Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.