Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ŁOTEWSKIEGO

Język łotewski
Język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 1,5 mln osób, głównie na Łotwie.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z łotewskiego oraz tłumaczenie na lotewski dokumentów samochodowych, korespondencji urzędowej, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, aktów urodzeń, certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów, dokumentów księgowych, świadectw szkolnych, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, umów.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język łotewski lub tłumaczenia z języka łotewskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie

Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.