Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA LITEWSKIEGO

Język litewski
Język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, którym posługuje się około 3,5 miliona osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Język urzędowy Litwy.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z litewskiego oraz tłumaczenie na litewski dokumentów samochodowych, dyplomów, korespondencji urzędowej, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, aktów urodzeń, certyfikatów, zaświadczeń, certyfikatów, umów, dokumentów księgowych, świadectw szkolnych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język litewski lub tłumaczenia z języka litewskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.