Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO


Język japoński
Język wschodnioazjatycki o nie ustalonej przynależności z pewną liczbą cech ałtajskich. Język urzędowy Japonii, którym posługuje się 125 milionów mówiących.

Oferta

Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z japońskiego oraz tłumaczenie na japoński świadectw szkolnych, dokumentów samochodowych, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, aktów urodzeń, certyfikatów, zaświadczeń, certyfikatów, korespondencji urzędowej, umów, dokumentów księgowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język japoński lub tłumaczenia z języka japońskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.