Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HEBRAJSKIEGO

Język hebrajski

Język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim. Posługiwano się nim w starożytnym Izraelu, od czasów niewoli babilońskiej zaczął on jednak wychodzić z powszechnego użycia, stając się martwym językiem, używanym jedynie w modlitwie, podczas ceremonii oraz do zapisu tekstów religijnych (Tora, Miszna). W życiu codziennym Żydzi posługiwali się innymi językami, początkowo aramejskim, później w diasporze głównie jidysz (Aszkenazyjczycy), ladino - dżudezmo (Sefardyjczycy) bądź arabskim. Pod koniec XIX w., głównie dzięki staraniom Eliezera ben Jehudy, powstała współczesna wersja języka hebrajskiego, który od chwili powstania państwa Izrael w 1948 roku jest oficjalnie językiem urzędowym tego kraju. Obecnie posługuje się nim 3-4 milionów ludzi.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z hebrajskiego oraz tłumaczenie na hebrajski zaświadczeń, dokumentów samochodowych, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności aktów notarialnych, aktów urodzeń, certyfikatów, certyfikatów, korespondencji urzędowej, świadectw szkolnych, umów, dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych, raportów finansowych.

Cennik

Cena wykonania tłumaczenia na język hebrajski lub tłumaczenia z języka hebrajskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.