Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Język francuski
Język z grupy romańskiej, jako język ojczysty używany we Francji, południowej Belgii, zachodniej Szwajcarii, na Wyspach Normandzkich, Luksemburgu, Kanadzie (prowincja Quebec) a także w państwach Wspólnoty Francuskiej oraz Haiti. Językiem tym posługuje się około 70 milionów mówiących.

Oferta

Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z francuskiego oraz tłumaczenie na francuski raportów finansowych, zaświadczeń, dyplomów, dokumentów samochodowych, certyfikatów, aktów notarialnych, aktów urodzeń, świadectw szkolnych,korespondencji urzędowej, umów, dokumentów księgowych, zaświadczeń o niekaralności, sprawozdań finansowych, dokumentów firmowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język francuski lub tłumaczenia z języka francuskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.