Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FIŃSKIEGO

Język fiński
Język ugrofiński (rodzina uralska), którym posługuje się około 5,2 mln mówiących, zamieszkałych głównie w Finlandii, gdzie jest językiem urzędowym. Używany także przez Finów w Karelii (Federacja Rosyjska) i na pograniczu szwedzko-norweskim. Blisko spokrewniony z językiem estońskim.


Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z fińskiego oraz tłumaczenie na fiński dyplomów, dokumentów samochodowych, świadectw szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów, aktów urodzeń, aktów notarialnych, dokumentów firmowych, korespondencji urzędowej, umów, dokumentów księgowych, zaświadczeń o niekaralności, raportów finansowych, sprawozdań finansowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język fiński lub tłumaczenia z języka fińskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.