Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ESTOŃSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nie jest możliwe tłumaczenie przysięgłe z języka estońskiego i na język estoński. W sprawie możliwości uwierzytelnienia tłumaczeń w podanych kombinacjach językowych prosimy o kontakt z naszym biurem.


Język estoński
Język z grupy języków bałtycko-fińskich zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej w rodzinie uralskiej. Urzędowy język Estonii, którym posługuje się około 1,1 milionów osób. Współczesny estoński język literacki powstał w XVII wieku. Do jego zapisu stosuje się pismo oparte na alfabecie łacińskim.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z estońskiego oraz tłumaczenie na estoński dokumentów samochodowych, zaświadczeń, świadectw szkolnych, certyfikatów, aktów urodzeń, aktów notarialnych, korespondencji urzędowej, dokumentów firmowych, umów, dokumentów księgowych, dyplomów, raportów finansowych, sprawozdań finansowych, zaświadczeń o niekaralności.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język estoński lub tłumaczenia z języka estońskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.