Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA DUŃSKIEGO


Język duński
Język należący do skandynawskiej grupy języków germańskich. Urzędowy język Danii. Posługuje się nim około 5,4 mln mówiących zamieszkujących obszar Danii i Szlezwiku-Holsztyna w północnych Niemczech. Najstarsze zapisy runiczne pochodzą z V w., natomiast zabytki języka duńskiego w alfabecie łacińskim pochodzą z końca XIII w. Można wyróżnić 3 główne dialekty: jutlandzki, zelandzki i fioński, przy czym standardowy język duński tzw. Rigsmal,  powstał w XVII w. na bazie dialektu zelandzkiego.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z duńskiego oraz tłumaczenie duński świadectw szkolnych, dokumentów samochodowych, zaświadczeń, zaświadczeń o niekaralności, certyfikatów, aktów urodzeń, aktów notarialnych, dokumentów firmowych, umów, dokumentów księgowych, dyplomów, korespondencji urzędowej, raportów finansowych, sprawozdań finansowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język duński lub tłumaczenia z języka duńskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.