Tłumacze


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA CZESKIEGO


Język czeski
Język z grupy zachodniosłowiańskich używany przez ok. 10 mln Czechów i Morawian, zamieszkujących Republikę Czeską, gdzie jest językiem urzędowym oraz kilkaset tysięcy osób (niektóre źródła mówią nawet o dwóch milionach) w innych krajach (Słowacja, Austria, Niemcy, Polska, Ukraina, USA). Wyróżnia się 3 główne zespoły jego dialektów: czeskie właściwe, hanackie i laskie.

Oferta
Przysięgłe lub standardowe tłumaczenie z czeskiego oraz tłumaczenie na czeski sprawozdań finansowych, świadectw szkolnych, dokumentów samochodowych, zaświadczeń, certyfikatów, aktów urodzeń, korespondencji urzędowej, aktów notarialnych, dokumentów firmowych, umów, dokumentów księgowych, zaświadczeń o niekaralności, dyplomów, raportów finansowych.

Cennik
Cena wykonania tłumaczenia na język czeski lub tłumaczenia z języka czeskiego jest zależna od objętości dokumentów, dziedziny oraz terminu. Potrzebujemy nie więcej niż 60 minut na przedstawienie naszej oferty.

Zamówienie
Dokumenty do tłumaczenia przyjmowane są mailem, faksem lub tradycyjną pocztą. Gotowy przekład, poświadczony na każdej stronie pieczęcią okrągłą, wysyłamy priorytetową przesyłką poleconą lub kurierem. Typowy termin realizacji tłumaczenia to 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów.