12-04-2011

Przeniesienie głównego serwera mLingua

Przeniesienie naszego głównego serwera do centrum danych firmy Energis Polska miało na celu zwiększenie bezawaryjności jego pracy oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Ponadto uzyskaliśmy dostęp do bardzo szybkich łącz internetowych i nowoczesnej technologii informatycznej. Serwer pracuje w klimatyzowanej serwerowni pod stałym 24 godzinnym nadzorem zespołu specjalistów.