15-07-2010

"Plan Rozwoju Eksportu"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługę doradczą w zakresie opracowania „Planu Rozwoju Eksportu” w ramach Działania 6.1. "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Cała treść ogłoszenie dostępna jest tutaj.