05-02-2013

Miesiąc języka norweskiego

 

REGULAMIN PROMOCJI "MIESIĄC JĘZYKA NORWESKIEGO"


§1

Organizatorem promocji jest mLingua Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256825.

§2

Promocja trwa od 01.02.2012 r. do 28.02.2013 r. Promocja może ulec przedłużeniu. mLingua poinformuje o przedłużeniu daty obowiązywania promocji za pośrednictwem strony internetowej.

§3

W okresie trwania promocji obowiązuje 20% zniżka na zakup tłumaczeń z języka norweskiego na język polski oraz z języka polskiego na język norweski realizowanych w trybie normalnym i w wariantach ECONO®, STANDARD® i PREMIUM®:

tłumaczenie ECONO® z języka norweskiego na język polski - 116,47 zł netto/1600 znaków,
tłumaczenie STANDARD® z języka norweskiego na język polski - 155,87 zł/1600 znaków,
tłumaczenie PREMIUM® z języka norweskiego na język polski - 347,77 zł/1600 znaków,
tłumaczenie ECONO® z języka polskiego na język norweski - 133,94 zł/1600 znaków,
tłumaczenie STANDARD® z języka polskiego na język norweski - 179,26 zł/1600 znaków,
tłumaczenie PREMIUM® z języka polskiego na język norweski - 397,18 zł/1600 znaków.

§4

Informacje dotyczące promocji oraz usług translatorskich oferowanych przez mLingua uzyskać można pod numerem infolinii 0 801 540 440 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 14:00.