02-12-2004

Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 15-16 grudnia odbywały się Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Na zaproszenie organizatorów dokonaliśmy prezentacji naszej firmy oraz uczestniczyliśmy w dyskusji panelowej "Przedsiębiorczość jako wyzwanie dla środowiska akademickiego" z udziałem przedstawicieli biznesu oraz Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania