Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Spośród wielu różnych słowników wydawanych obecnie pod nazwą Webster, tylko Merriam-Webster Collegiate Dictionary zasługuje na tytuł następcy słownika Noah Webstera z 1828 roku, ADEL.

Ten cieszący się uznaniem słownik, wydany ostatnio pod redakcją Fredericka C. Misha, pozyskał zgryźliwych krytyków, a szczególnie tych, którzy tak jak Robert Hartwell Fiske, śmiało opowiedzieli się za normatywnością.

W swojej pracy pt. The Decline of the Dictionary (tłum. Upadek słownika), Fiske stwierdza: „Leksykografowie to deskryptywiści, liberałowie języka.

Użycie słowa „disinterested" (tłum. bezstronny) w sensie „uninterested" (tłum. niezainteresowany) nie zadawala deskryptywisty.

Natomiast normatywista to konserwatysta językowy, to osoba popierająca utrzymanie standardów i poprawności językowej. Dla normatywistów użycie słowa „disinterested" (tłum. bezstronny) w sensie „uninterested" (tłum. niezainteresowany), świadczy o niewiedzy osób nie znających różnicy między tymi dwoma słowami.

Jeśli zatem znajdzie się więcej osób (obawiam się, że tak) wymawiających słowo „disinterested" (tłum. bezstronny), kiedy mają na myśli uninterested (tłum. niezainteresowany) lub „indifferent" (tłum. obojętny), leksykografowie wprowadzają definicję do słowników.

Faktycznie, różnica między tymi dwoma słowami zatarła się głównie z winy nieodpowiedzialnych pisarzy i niedoświadczonych leksykografów".

W tej samej pracy Fiske tak określa leksykografów Merriam-Webster: „Mish i jego sługusy".

Uważam, że takie określenie ucieszyłoby osobę, która umieściła zacytowaną wcześniej, asonansową definicję w DRAE70: „Marx y sus secuaces" (tłum. Marks i jego kumple).

Muszę przyznać jednak, że aliteracyjna i asonansowa interpretacja Fiskego jest znacznie lepsza pod względem formy a także zamysłu.

Po około dziesięciu latach od udostępnienia słownika Noah Webstera, w 1937 roku, w Clapham, pojawił się inny rodzaj słownika języka angielskiego.

Wydany przez- jak mówi sam Winchester- niejakiego Charlesa Richardsona. To, co wyróżniało A New Dictionary of the English Language, to fakt, że jego autor pozbył się całkowicie definicji i pokazał za pomocą cytatów konteksty, w jakich używano danych słów na różnych etapach historycznych języka angielskiego.

Ściślej mówiąc, słownik dr Johnsona był rzeczywiście pierwszym angielskim słownikiem ilustrującym użycie słów za pomocą cytatów z dzieł literackich.

Taką tradycję podtrzymuje się, pomimo czerpania ze znacznie starszych źródeł literackich oraz korzystania z bardziej otwartego zasobu kryteriów branych pod uwagę przy selekcji terminów nieliterackich, między innymi w Oxford English Dictionary (OED) lub ośmiotomowym słowniku autorstwa Rufina José Cuerva, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana.