Czytelnia / Tłumaczenie literackie

ST5: Nanhun-nujia, tingtian-youming ba! (str. 229)

A man taking a wife, a woman taking a husband, just listen to the Heaven, obey the fate!

(Mężczyzno biorący sobie żonę, kobieto biorąca sobie męża, słuchajcie nieba, bądźcie wierni przeznaczeniu!)

TT5: ... her marriage will then be in the hands of heaven and left to fate. (str. 181).

(Jej małżeństwo będzie zależne od woli niebios i przeznaczenia.)

ST5 zawiera dwa czterowyrazowe wyrażenia: nanhun-nujia i tingtian-youming. Każde z nich składa się z dwóch synonimów i fraz symetrycznych.

W przypadku pierwszego wyrażenia tłumacz przekazuje jedynie znaczenie referencyjne, gdyż w języku angielskim nie ma odpowiednich ekwiwalentów dla hun (ślub mężczyzny) i jia (ślub kobiety).

W tłumaczeniu drugiego wyrażenia zachowane jest dosłowne znaczenie, jednak nie ma możliwości utrzymania zwięzłości, efektu rytmiczności ani nieco banalnego stylu oryginału.

Używając w przekładzie metafor czy powiedzeń z języka codziennego, tłumacz zachowuje informację, ale zmienia środki użyte do jej przekazania.

Tendencja ta różni się od przypadku czterosłowowych wyrażeń, gdzie zmiany wprowadzane są głównie z powodu ograniczeń językowych. W tej sytuacji wszystko zależy zarówno od wymagań odbiorcy, jak i zdolności językowych tłumacza. Zwróćmy uwagę na poniższe zdania.

ST6: Zhangbei dongbudong jiu na damaozi ya ren. (str. 218)

The elder always use big hat to suppress people.

(Aby stłumić innych, starsi zawsze używają wielkich słów.)

TT6: the elders keep browbeating people with high-sounding words. (str. 155)

(Starsi zastraszają ludzi, używając doniosłych słów.)

Metafora w ST6, na damaozi ya ren, oparta jest na użyciu konwencjonalnym, które znajduje się poza układem odniesienia czytelnika docelowego.

Tłumaczenie dosłowne metafory byłoby niejasne i dezorientujące dla angielskiego czytelnika. Ponieważ ciężko znaleźć w języku angielskim wyrażenie analogiczne, lepszym rozwiązaniem jest przekazanie w tłumaczeniu jedynie sensu oryginalnej wypowiedzi. Stąd tak prosta kompozycja zdania TT6.

Należy zaznaczyć, że dwie powyższe tendencje przyczyniają się często do zmian stylu. Przy zastosowaniu pierwszej tendencji, literackość charakterystyczna dla czterowyrazowych wyrażeń jest redukowana poprzez „dekonstrukcję" form oryginalnych, np. tłumaczenie xining-bihuan (str. 232) jako „declined his valuable offer" (str.187) („odrzucił jego cenną ofertę") oraz yaque-wusheng (str. 213) jako „became still" (str. 142) (uspokoił się).