Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Ostatnia stosuje zasadę momentu kulminacyjnego, zgodnie z którą najważniejsza informacja występuje na końcu zdania.

Inny aspekt składni dotyczy spójności tekstu, do której osiągnięcia dąży się poprzez takie środki, jak referencje, zamiana, elipsa, połączenie i spójność leksykalna (Bloor i Bloor 2004: 93-99).

Dlatego też, aby zidentyfikować zmiany spójności, należy zwrócić uwagę na zmiany dotyczące struktury zdań i doboru słów.

3. Zmiany w „The Golden Cangue"

W tej części zajmiemy się zarówno makro-, jak i mikrozmianami występującymi w tłumaczeniu pt. „The Golden Cangue" wykonanym przez Eileen Chang.

Zanim przejdziemy do szczegółowej dyskusji, wyjaśnić należy jedną rzecz.

W naszej analizie wyniki statystyczne sprowadzają się do określenia znaczenia głównych typów zmian. Nieuniknione są pewne różnice między wartością wyważoną a prawdziwą.

Jednak mimo wszystko możemy być dumni z rezultatów, jakie osiągnęliśmy, gdyż naszym celem było określenie ogólnych tendencji zmian, co nie wymaga dokładnych statystyk.

3.1   Zmiany w mikrostrukturze

Jeśli chodzi o zmiany semantyczne, ze 190 zebranych przykładów, 93, niemal połowę, stanowią przykłady specyfikacji.

Następna co do liczności jest generalizacja, której przykładów zidentyfikowano 60, co stanowi 32% całości. Znaleźliśmy również 29 przykładów analogii i 7 przykładów radykalnych zmian.

Pośród subkategorii najbardziej widoczne jest objaśnienie, którego przykładów zidentyfikowano aż 81, czyli około 43% zmian semantycznych przyjmuje formę objaśnienia.

Mniej widoczna, ale godna uwagi, jest kondensacja, której 49 przykładów stanowi jedną czwartą całości. Uzupełnienie i sprecyzowanie stanowią około 6% całości.

Najmniej zauważalne są subkategorie radykalnych zmian: każda stanowi nie więcej niż 2% wszystkich zmian. Wyniki statystyki potwierdzają pewne ogólne założenia na temat tłumaczenia.

Częstotliwość występowania specyfikacji udowadnia „hipotezę jednoznaczności", która zyskuje popularność w ostatnich badaniach nad translacją (Blum-Kulka 1986, Klaudy 1998, Olohan i Baker 2000, Heltal 2005, Pym 2005).

Ponadto, pomimo różnych stopni zmian, różnice między oryginałem a tłumaczeniem są kontrolowane i oparte na zawartości, co potwierdza przewaga „drobnych zmian" (w tym objaśnienia, implikacji i analogii).

Analizując zmiany w każdej subkategorii, można wyciągnąć kilka interesujących wniosków na temat rozmieszczenia różnych rodzajów zmian. Objaśnienie, główny rodzaj zmiany, najczęściej występuje w tłumaczeniu wyrażeń o treści kulturowej.