Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Dlatego też skład zdań w tekście tłumaczenia jest bardziej różnorodny, są one bardziej złożone. Ten rodzaj zmian prezentuje przykład:

ST10: Ta li ye buli, ba yifu jia zai shoubi shang, jingzi yangchang chumenqule linxing de shiyou xiang Xiangyun dao... (str. 223)

He paid no heed, put clothes under arm, without consulting anyone, stalked off, before leaving said to Xiangyun...

(Nie zważając na nikogo, wziął pod pachę ubranie, a wychodząc, powiedział do Xiangyun...)

TT10: He paid her no attention but, before sauntering out the door with his gown in his arm, he said to Ch'ang-yün... (str. 165)

(Nie zwracał na nią najmniejszej uwagi, jednak zanim opuścił pokój, trzymając na ramieniu togę, powiedział do Ch'ang-y ün... (str. 165))

3.2   Zmiany w makrostrukturze

Jak już zostało wspomniane w modelu poprawionym, sposób myślenia zależy od różnych aspektów świata literackiego. Innymi słowy, świat literacki określa, „kiedy", „gdzie", „kto" i „co się zdarzyło".

Pierwszy aspekt to czas, umiejscowienie historyczne powieści, drugi to miejsce, środowisko społeczne i geograficzne powieści, trzeci to bohater, a ostatni to wydarzenie.

Aby określić ogólne tendencje tych aspektów, należy przyjrzeć się zmianom semantycznym i stylistycznym, które odzwierciedlają zmiany w znaczeniu odpowiednio językowym i stylistycznym.

Jeśli chodzi o zmiany semantyczne, obecne są w tym obszarze zarówno specyfikacja, jak i generalizacja, ale ponieważ pierwsza przewyższa liczebnie drugą, obraz świata literackiego przedstawiony w tłumaczeniu jest bardziej konkretny niż w oryginale.

Zmiany w sposobie wyrażania się bohaterki w okresie jej młodości wyrażają zmiany w charakteryzacji. Ch'i-ch'iao, będąc zwykłą synową, wyraża się w mniej cierpki, zgryźliwy sposób. Wraz z umocnieniem się i wzrostem jej pozycji, jej język staje się coraz bardziej podły i kąśliwy.

Zmiana języka bohaterki odzwierciedla jej stopniową degradację, co stanowi zasadniczy temat powieści.

Z tej perspektywy przeobrażenie języka bohaterki przesłania dwa etapy jej rozwoju personalnego, co niekorzystnie wpływa na cały charakter powieści. Dlatego też obraz bohaterki w tłumaczeniu nie jest tak naturalny jak w oryginale.

Jeśli chodzi o zmiany stylistyczne, to w tłumaczeniu obecne są przykłady zarówno przekładu wolnego, jaki i dosłownego.

Poprzez stosowanie tłumaczenia wolnego przekład traci witalność oryginału, zwięzłość i płynność rytmów, które stanowią podłoże czterowyrazowych formuł, a także konwencjonalnego użycia języka źródłowego.