Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Każde napięcie powstaje z przeciwstawienia sobie dwóch różnych sił, kod werbalny i niewerbalny stają się przeciwnikami w tekście prozaicznym. Każda zmiana w formie dosłownej, która podlega sekwencji czasowej i jest nadzorowana przez racjonalną część ludzkiej mentalności, nieodzownie prowadzi do aktywowania odbioru przestrzennego należącego do modelu mitologicznego lub modelu cyklicznego czasu.

W rezultacie, stan świadomości czytelnika zostaje zmieniony.

Interpretacja takiej informacji przez czytelnika wymaga wysiłku kognitywnego, co prowadzi do nadmiaru świadomości. Odpowiednio ten ‘wysiłek kognitywny’, według D. Sperber i D. Wilson (Sperber, Wilson 1986), zmniejsza wagę informacji dla racjonalnej części naszej świadomości.

Zgodnie z zasadą ekwiwalencji (Harding 2003), ilość energii lub wysiłku przeznaczona na świadomą pracę (w tym przypadku przetwarzanie tekstu) zostanie zrekompensowana tą samą ilością wysiłku podświadomego. Wypływ energii umysłowej, za który odpowiada lewa półkula, jest niezbędny do aktywacji prawej półkuli.

Ta funkcja okazuje się silnym środkiem uwalniania energii psychicznej z podświadomej części psychiki. Część informacji zawierająca elementy mitologiczne, podlegające innym nieświadomym zasadom, są niezbywalne przez podświadomość. Wykorzystując zaawansowaną formę budowy tekstu, autor ogranicza jego negatywną treść.

Napięcie pomiędzy przeciwieństwami wzrasta stopniowo, co prowadzi do polaryzacji półkul. Wyładowanie i wzajemna transformacja emocji i uwolnienie psychicznej energii w postaci uczuć jest wynikiem tego konfliktu.  

Podczas przekładu tekstu fikcyjnego, tłumacz powinien zachować wielka ostrożność, gdyż każdy zły wybór może doprowadzić do uniemożliwienia czytelnikowi odpowiedniej reakcji estetycznej. Im mniejsza jest indywidualna przestrzeń mentalna między autorem i tłumaczem, tym lepsze staje się tłumaczenie.

Kolejną dziedziną badań może stać się znaczenie płci na oddziaływanie estetyczne przekładu.

Bibliografia

Balonov, L., Deglin L. (1976). Audition and speech of dominant and subdominant hemispheres. Leningrad. (In Russian).

Freud, S. (1925). Wit and its relation to subconscious. Moscow. (In Russian).

Harding, M. E. (2003). Psychic energy. Kyiv: Vakler. (In Russian).

Lotman, Yu. (2004). Semiosphere. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB. (In Russian)

Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating, with Special Reference to P rinciples and Procedures Involved in Bible Translating . Leiden: Brill .

ODP: Oxford dictionary of Psychology (2003). Oxford: Oxford Univ. Press.

Osgood, Ch. E., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957). The measurement of meaning. Urbana.