Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Maksyma ilości

I. Uczyń swój wkład tak informatywny, jak to jest wymagane na danym etapie wymiany.

II. Nie czyń swego udziału bardziej informatywnym, niż jest to wymagane.

Maksyma relewancji: Podawaj istotne informacje.

Maksyma sposobu: Mów klarownie i zrozumiale:

I. Unikaj niejasności (wystrzegaj się zaplątania).

II. Unikaj wieloznaczności.

III. Mów zwięźle.

IV. Mów w sposób uporządkowany.

2Na poziomie intertekstualnym: wypełniamy luki we wszechświecie tekstu, aby odtworzyć świat opisany w tekście.

Na poziomie illokucyjnym: wyciągamy wnioski z formy i kontekstu sytuacyjnego wypowiedzi aby zobaczyć, czy należy przyjąć ją dosłownie, czy interpretować jako pośrednią lub ironiczną.

Na poziomie interakcyjnym: wyciagamy wnioski na temat uprzejmości mówiacego/piszącego, jego nastawienia, stanu psychicznego, zdolności, statusu etycznego i moralnego itp. (Enkvist, 1985: 241)

3Tłumaczenie Otella W. Szekspira na język polski Józefa Paszkowskiego – przypis tłumacza.

4W oryginalnej wersji angielskiej Jago odpowiada: “Honest, my lord!” – czyli uczciwy, panie! – przypis tłumacza.

5Moje tłumaczenie:

6Tłumaczenie własne z języka angielskiego na polski – przypis tłumacza.

7Patrz przypis 4.