Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Jednak wersja arabska stwierdza, że Otello słyszał Jago mruczącego coś bez wymieniania konkretnych słów, jak w przypadku oryginału, ale dodał opis tego mruczenia, które wyrażało niezadowolenie. W ten sposób wersja arabska potęguje poczucie wątpliwości poprzez ukrycie tego, co jest jawne w oryginale – jest to sposób używany w arabskim do wzbudzenia podejrzliwości, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z mruczeniem.

Podsumowując, w powyższym przykładzie analizowaliśmy przypadek, w którym maksymy Grice’a zostały naruszone na korzyść głębszych implikatur oraz w którym tłumacz podczas przekazywania implikatur na język arabski postawił wierność wobec czytelnika ponad wiernością wobec tekstu. Pozwolę sobie zakończyć ten artykuł ostrzeżeniem Bakera, że „tłumacze powinni być ostrożni, aby nie przesadzić ze zbędnymi wyjaśnieniami i nie pozostawić czytającego bezczynnym.” (1996: 254)

Bibliografia

Abdellah. A. S. (2002). "What Every Novice Translator should know." Translation Journal. Tom 6, nr 3, July. Dostępne on-line: http://accurapid.com/journal/21novice.htm

Baker. M. (1996) In other words. A course book on translation. London: Routledge.

Blum-Kulka, S.(1986) "Shifts in cohesion and coherence in translation" in J. House and S. Blum-Kulka (eds) Interlingual and Intercultural Communication: Discourse and Cognition in Translation and Second language Acquisition Studies. (Tubingen: Gunter Narr).

Bristow. E. k. (1977). Anton Chekhov Plays. New York: Norton.

Brown. G. and Yule. G. (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

De Beaugrande, R. and Dressler, W.(1981). Introduction to text Linguistics. London and New York: Longman.

Enkvist. N. E. (1985) "Coherence and Inference." In Piper and Stickel (eds) Studia Linguistica Diachronica et Synchorinca. Berlin and New York: Mouton de Gruyter

Grice, H. Paul. (1975). "Logic and conversation." In Cole, P., and J.L. Morgan, eds Syntax and Semantics, 3: Speech Acts, New York: Academic Press.

Hatim. B. and Mason. I. (1990) Discourse and the Translator. London: Longman.

Levinson. S. C.(1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Shakespeare. W.(nd) Othello. Dostępne on-line: http://the-tech.mit.edu/Shakespeare/

 
1Maksyma jakości: staraj się czynić swój udział takim, aby był zgodny z prawdą , w szczególności:

I. Nie mów tego, o czym sądzisz, że jest fałszywe.

II. Nie mów tego, dla czego nie masz należytego uzasadnienia.