Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Poprzez te dwa wstępne wyrażenia Jago udaje się przyciągnąć uwagę Otella i zasiać ziarno niepewności i oczekiwania. Naruszając maksymę ilości, Jago narusza również maksymę sposobu, ponieważ nie unika niejasności wypowiedzi.

Następnie świadomie narusza maksymę relewancji poprzez powtarzanie słów Otella w formie pytań wykrzyknikowych, zamiast udzielenia mu odpowiedzi. Gdy Otello pyta: „Nie jest uczciwy?” Jago odpowiada używając dwóch technik naruszania maksym: po pierwsze powtarza słowo4 „uczciwy” zamiast dostarczyć nową informację, a po drugie powtarza je w sposób przeczący. Dostarcza więc odpowiedzi, jednak jest ona bardziej ukryta niż jawnie wyrażona.

Jednak dla tak płomiennej osoby jak Otello, odpowiedź wciąż jest zagadkowa – tak więc Jago narusza również maksymę sposobu. Te same techniki są znów użyte, gdy pan pyta go: „Co ty masz na myśli? . Jago nie ma żadnego dowodu dla swojej przeczącej intonacji – i wcale nie zamierza go dostarczyć –gdy sugeruje, że Kasjo nie jest uczciwy. Tak więc Jago wciąż narusza maksymę jakości.

Te naruszenia zasady kooperacji i jej maksym są dokładnie zaplanowane, aby przygotować drogę implikaturom Jago do Otella. Do tego czasu techniki te odniosły sukces niszcząc spokój Otella i sprawiając, że Otello błagał Jago, by ten ujawnił ,co ukrywa i czego boi się powiedzieć. Jednak te naruszenia nie niszczą koherencji, wręcz przeciwnie, dostarczają bogatych informacji językowych i pozajęzykowych w celu osiągnięcia pewnego poziomu komunikacji pomiędzy dwoma rozmówcami.

Problemem tłumacza jest teraz wyrażenie tych implikatur w innym języku, który może używać bardzo różnych struktur językowych i pozajęzykowych do ukazania tego samego znaczenia. Nawet jeżeli w języku stosuje się te same środki wyrazu, nie sądzę, ażeby zostały one użyte do tych samych części mowy jak w języku wyjściowym.

Spójrzmy, jak tekst ten może być przetłumaczony na język arabski i jak te implikatury zostaną wyrażone w języku arabskim.5 Inne środki wyrazu użyte w języku arabskim zostały podkreślone w retranslacji.

Retranslacja z języka arabskiego6:

Iago: Łaskawy panie.

Otho:Co się stało Jago?

Iago: Zastanawiałem się, czy Kasjo wiedział o twojej miłości, gdy zabiegałeś o względy mojej pani.

Otho: Tak, wiedział o niej od początku aż do końca. Ale dlaczego pytasz?

Iago: Aby upewnić myśl, która przyszła mi do głowy. Ale nie przejmuj się tym.

Otho: Nie przejmować się? Co to była za myśl, Jago?

Iago: Żadna, zwyczajnie nie sądziłem, że ją znał.  

Otho: Nawet był pośrednikiem pomiędzy nami.

Iago: O, czy to prawda? (Czy to co mówisz jest prawdą?)

Otho: Czy to prawda? Tak, to prawda; dlaczego jesteś zaskoczony? Czy on nie jest uczciwy?