Czytelnia / Tłumaczenia ustne

Proces przemiany
• Sukcesy
• Porażki
• Ryzyko

Przygotowując się do konferencji, zanotowałem również ważne skróty. Musiałem pamiętać o tym, że będę tłumaczył symultanicznie, a tłumacząc skróty z jednego języka na drugi, nie będę miał czasu na zastanowienie.

Po przestudiowaniu różnych źródeł słownictwa politycznego, znalazłem około pięćdziesięciu skrótów takich jak: UE (państwa członkowskie UE), OBWE, Rada Europy, państwa należące do RWPG, WPZiB i EPBiO, EBOR, EFF itd.

W niektórych przypadkach musiałem zapamiętywać skróty w języku angielskim, np. NATO, EFTA, or FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

Dodatkowo zapisałem sobie skróty najbardziej znanych partii politycznych w Rosji i Białorusi, (np. URK – Sojusz Sił Prawicowych), a także nazwiska ludzi zajmujących ważne stanowiska w strukturach politycznych wspólnoty europejskiej, a także Białorusi i Rosji.

Na przygotowanie całego glosariusza poświęciłem dwa dni, ale dzięki tej pracy byłem obeznany z kwestiami politycznymi i czułem się dobrze przygotowany do tłumaczenia symultanicznego, co okazało się później prawdą.

Wydrukowałem sobie słowniczek z poszczególnymi kluczowymi słowami na każdej stronie, a kiedy przemówienie dotyczyło któregoś z tych kluczowych pojęć, trzymałem kartkę przed sobą w razie gdyby mogła się przydać.

W trakcie tłumaczenia symultanicznego konieczne jest czasem zapamiętanie słowa, zwrotu albo tłumaczenia na inny język w danym kontekście w ciągu kilku sekund, słowniczek jest w takim przypadku bardzo pomocny.

Za pomocą tego jednego przykładu pokazałem jedną z metod, dzięki której można przygotować się do tłumaczenia symultanicznego.

Podobne glosariusze warto przygotowywać np. gdy oprowadza się wycieczki po muzeach czy różnych zabytkach. (Zrobiłem podobny glosariusz przygotowując się do tłumaczenia konsekutywnego między przedstawicielami kościoła ewangelickiego i ortodoksyjnego, gdzie kluczowymi słowami były pojęcia z Biblii i terminologia stosowana przez duchownych).

Niemożliwe jest opieranie się na glosariuszach przygotowanych przez innych tłumaczy. Każdy tłumacz przygotowuje swój własny glosariusz, bazując na swojej znajomości języka, doświadczeniach z poprzednich tłumaczeń, a także na temacie tłumaczenia, które ma do wykonania.

Wydrukowane glosariusze można zatrzymać i od czasu do czasu odświeżyć swoje słownictwo na jakiś temat. Mogą się one również przydać w trakcie przygotowań do kolejnych tłumaczeń.