Czytelnia / Tłumaczenia ustne

• (jako szczególne cechy gospodarki) państwowa kontrola systemu energetycznego i bardzo autorytarny charakter polityki prowadzonej przez Łukaszenkę, system interwencji w sprawy państwa, gospodarka państwowa, duża władza państwa nad handlem i gospodarką itd.

• Bankowość (oszustwa podatkowe, wdrażanie reform podatkowych, wycofanie prywatyzacji, kredytów, bezpośrednich inwestycji zagranicznych), inwestycje portfelowe, bilanse dorobku itd.

Oczywiście zanotowałem sobie również tłumaczenia niektórych słów i zwrotów, ale większość z nich po prostu wynotowałem. Koniecznie muszę tu podkreślić, że zapisywałem tylko te słowa i zwroty, które moim zdaniem pojawią się w trakcie tłumaczenia i których będę musiał użyć, aby przybliżyć niemieckojęzycznej publiczności białoruskie realia.

Z tego powodu ważne jest, żeby być na bieżąco z czasopismami i innymi aktualnymi źródłami informacji i wiedzieć, które terminy są nadal używane w danym kraju, aby opisać jego realia.    

W każdym razie wziąłem pod uwagę również najświeższe wydarzenia polityczne na Białorusi, ponieważ domyślałem się, że może być o nich mowa. Tak więc pod hasłem „struktury społeczne” zebrałem terminy dotyczące wyborów w Białorusi (wybory komunalne w marcu 2003).

Zważywszy na informacje, które znalazłem w “Presse”, zdałem sobie sprawę, że może zostać poruszona również kwestia ginięcia dziennikarzy (co niestety zdarzało się wtedy w Białorusi – przymusowe zaginięcia). W ten sposób skończyłem przygotowywać się do tematu polityka wewnętrzna Białorusi.

Tak samo przygotowałem glosariusze na inne podtematy dotyczące prezentacji. W końcu udało mi się przygotować ogólny zarys glosariusza (sam zarys, bez wypisywania słówek):

Białoruś: polityka wewnętrzna i zagraniczna

Polityka wewnętrzna
• Gospodarka
• Polityka socjalna, struktury społeczne
• Prasa, kultura

Polityka zagraniczna
• Polityka zagraniczna wobec Rosji (problemy i niepowodzenia, ponadpaństwowe kompetencje i interesy)
• Polityka zagraniczna wobec Europy
• Relacje z innymi państwami należącymi do Wspólnoty Niezależnych Państw

Relacje międzypaństwowe (Białoruś – Rosja)
• Problemy
•  Korzyści
•  Problemy z Rosją (wybory)

Relacje międzypaństwowe (Rosja – UE)

Relacje między państwami członkowskimi UE
• Gotowość do przyjęcia nowych państw z Europy Wschodniej 
• Europejskie konflikty i kompromisy