Czytelnia / Tłumaczenia ustne

Musiałem zacząć od tego, że:

1.    miałem tłumaczyć symultanicznie z języka rosyjskiego na niemiecki (moim językiem ojczystym jest rosyjski);

2.    nie miałem żadnych materiałów pomocniczych;

3.    jedynym wyjściem było przygotowanie się samemu.

Moim punktem oparcia było to, że orientowałem się w tematyce, której dotyczyła konferencja i przemówienia. Rozmawiałem przez telefon ze wszystkimi prelegentami i wypytałem o główne zagadnienia ich wykładów oraz czas, jaki na nie przewidzieli.

Postanowiłem zrobić glosariusz i zgromadzić słownictwo, jakie może mi się przydać (rzeczowniki, czasowniki i zwroty). Od samego początku podszedłem do tej pracy strategicznie.

Co znaczy strategicznie? Przypomniałem sobie sztuczkę naszego nauczyciela i zrozumiałem, że przede wszystkim powinienem przygotować glosariusz w oparciu o kluczowe słowa.

Zacząłem rozumować w taki sposób: tematem konferencji była „Integracja Białorusi z Europą”, więc rzeczą, od której należy zacząć, to zebranie informacji na temat Białorusi. W związku z tym napisałem pod spodem kluczowe słowa:

Białoruś: polityka wewnętrzna i zagraniczna

Wziąwszy pod uwagę fakt, że uczestnicy konferencji mieli ogólną wiedzę o kraju, informacje, które zebrałem, podzieliłem na różne grupy, np. „położenie geograficzne”, „system rządowy”. Skupiłem się głównie na tych aspektach, które, moim zdaniem, na pewno mogły być zawarte w przemówieniach.

Polityka wewnętrzna to przecież przede wszystkim:

-    ekonomia

-    struktury społeczne i polityczne

-    prasa, kultura

Oczywiście listę tę można wydłużyć o wiele innych czynników, ale tak jak już wspomniałem, nie zamierzałem przepisywać wszystkich słowników, skoncentrowałem się wyłącznie na głównym temacie konferencji i słownictwie, które już znam.

Aby zebrać niezbędne słówka i zwroty, użyłem nie tylko wszystkich słowników jakie mam, lecz także materiałów z poprzednich konferencji o podobnej tematyce, artykułów z gazet i czasopism o tematyce politycznej, materiałów z Internetu.

Pod pojęciem ekonomia zanotowałem:

najważniejsze obszary białoruskiej gospodarki (rafinerie, przemysł chemiczny, przemysł motoryzacyjny i przemysł budowy maszyn), sektory produkujące na eksport, sektory przemysłu ciężkiego, starzenie się kapitałów akcyjnych, nierównomierny podział środków finansowych, tendencje deflacyjne, rozwój pozagospodarczy