Czytelnia / Tłumaczenia ustne

Poniższa tabelka pokazuje przykłady tłumaczenia niemieckiego tekstu na język angielski i włoski.

Tłumaczenie angielskie

Tłumaczenie włoskie

Tłumaczenie polskie

protection pursuant to Para. 6 of the Mutterschutzgesetz (Maternity protection law)

ai sensi dell'art. 6 MuSchG

opieka zgodnie z paragrafem 6 Mutterschutzgesetz ( Prawo do opieki macierzyńskiej)

maternity leave pursuant to [...] the Labour Code of the German Democratic Republic (AGB-DDR)

congedo di maternità [...] ai sensi dell' [...] AGB-DDR

urlop macierzyński zgodnie z [...] Kodeksem Pracy Niemieckiej Republiki Demokratycznej (AGB-DDR)

leave referred to in the [...] Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (Labour Code of the German Democratic Republic, hereinafter "AGB-DDR")

congedo di maternità ai sensi dell' [...] Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (Codice del lavoro della Repubblica Democratica Tedesca; in prosieguo: l'AGB-DDR)

urlop wspomniany w [...]Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik ( Kodeksie Pracy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dalej zwanym „AGB-DDR")

Wszystko to może się wydawać inne od naszego doświadczenia w tłumaczeniu kabinowym. Jednak jestem pewien, iż podobne zasady są stosowane przez tłumaczy w tłumaczeniu nazw instytucji.

Podczas procesu wyżej wspomnianej sprawy użyto by zapewne niemieckiego słowa Bundesarbeitsgericht z możliwie jak najlepszą wymową oraz jego tłumaczeniem lub wyjaśnieniem.

Niektórzy tłumacze mogą nawet stosować niemieckie nazwy przepisów, jak np. Mutterschutzgesetz, jednak niewielu odważyłoby się na wymówienie akronimu MuSchG.

Wniosek: czego nie powinniśmy robić?

Jeżeli do tej pory śledziłeś moje rozważania, na pewno oczekujesz następnej propozycji.

Jaka jest różnica pomiędzy wymówieniem niemieckiego słowa Bundesarbeitsgericht lub Mutterschutzgesetz w polskim lub włoskim tłumaczeniu kabinowym oraz wytłumaczeniem, do jakiej społecznej lub prawnej instytucji się on odnosi czy użyciu angielskiego słowa pudding w idiomatycznym wyrażeniu?

Ponadto, co nas powstrzymuje od użycia oryginalnej wersji takowego wyrażenia i wyjaśnienia jego znaczenia?