Czytelnia / Tłumaczenia ustne

Francuska okładka oznajmia mi również, iż językiem tej sprawy jest fiński, informując jednocześnie, gdzie szukać informacji na temat Korkein Oikeus, gdybym nie miał pojęcia, co to jest. 

Wynika to oczywiście z wewnętrznych przepisów dotyczących formatów dokumentów w celu ułatwienia archiwizacji i wyszukiwania informacji.

Ciekawe natomiast jest, że pojawienie się tłumaczonych tekstów ETS jasno wskazuje na to, iż są one tłumaczeniami.

Tłumacze, którym często się mówi, że rezultat ich pracy powinien być jak najbardziej naturalny, powinni zastanowić się nad tym, czy jest to w ogóle możliwe, zwłaszcza tam, gdzie teksty pisane w żaden sposób nie przypominają oryginałów, chyba że nimi naprawdę są.

Nieprzetłumaczalne realia w tekstach ETS

Warto przyjrzeć się bliżej jak tłumacze radzą sobie z odniesieniami do różnych instytucji, by wiedzieć, co zrobić z wyrażeniami typu pudding.

Trzeba się jednak zgodzić ze stwierdzeniem z punktu widzenia tłumacza, iż nie ma żadnej różnicy pomiędzy wyrażeniami Bundesarbeitsgericht i wartość teorii można sprawdzić tylko w praktyce.

Wracając do wcześniej wspomnianej definicji realiów, oba wyrażenia mogą wydawać się „dziwaczne dla niektórych narodowości", „mieć regionalne znaczenie" i nie mieć „bezpośrednich odpowiedników" w językach docelowych.

Największą jednak różnicą jest fakt, iż najwyższy niemiecki sąd pracy wyznacza instytucję rzeczywiście istniejącą w niemieckim życiu społecznym, jednak użyty idiom na to nie wskazuje i jest tylko zdematerializowanym wyrażeniem funkcjonującym w systemie języka angielskiego i brytyjskiej kultury.

W jaki więc sposób tłumacze ETS radzą sobie z nazwami instytucji?

Trwające dogłębne badania wykazują, iż powszechnie stosowana technika polega na zachowaniu oryginalnej nazwy, zwłaszcza w nagłówkach i niektórych częściach tekstu, oraz umieszczeniu tłumaczenia lub wyjaśnienia obok oryginalnej nazwy, przynajmniej kiedy pojawia się w tekście po raz pierwszy.

Warto wspomnieć o innych poglądach tłumaczy ETS, które związane są z przekładaniem nazw instytucji.

Przykładowo, ogólne przepisy mówiące o nazwach instytucji odnoszą się również do mniej istotnych aspektów jak tytuł i akronimy określające prawo narodowe.