Czytelnia / Tłumaczenia ustne

W rozumowaniu prawniczym i studiach nad tłumaczeniami często dzieje się tak, iż jeśli raz wpadniemy na pomysł, jak skategoryzować dane wyrażenie, mamy wskazówkę, jak sobie z nim poradzić. Co więc myślisz o tłumaczeniu realiów?

Standardową odpowiedzią jest, że wybierasz ze zbioru technik translacyjnych, począwszy od transkrypcji, poprzez zapożyczenia i kalki, aż po różne sposoby wyjaśnienia czym jest dany obiekt.

Jedno wydaje się być kontrowersyjne, mianowicie poszukiwanie kulturowego i funkcjonalnego odpowiednika, który mógłby zastąpić oryginał.

Przede wszystkim, techniki wymienione w dyskusji naukowej dotyczącej realiów zostały już wcześniej wymienione przez Vinay i Darbelneta w publikacji z 1958 roku zatytułowanej Stilistique comparée du français et de l'anglais (jednak warto odnieść się do aktualizacji Molina i Hutado Albir z 2002 roku).

W przypadku realia składającego się z kilku zdań, a nie jednego słowa, językoznawcy dążą do poszukiwania odpowiedników kulturowych, co jest widoczne w wielojęzykowych listach idiomów używanych w instytucjach szkolących tłumaczy.

Warto wspomnieć, iż do pewnego zakresu tłumacze mieszają różne dostępne techniki, polegając głównie na takich czynnikach, jak rodzaj tekstu czy jego funkcja.

Dobrym przykładem są dwujęzyczne magazyny pokładowe w samolotach, w których zastąpienie realia odpowiednikiem kulturowym jest bardzo często stosowane.

Może to być spowodowane faktem, iż obie wersje powinny być czytane niezależnie od siebie (o ile podróżujący nie są tłumaczami cierpiącymi na „chorobę zawodową").

Zakłada się, że owe magazyny mają dostarczać rozrywki w każdym języku oddzielnie.

Tłumaczenie skupia się na naturalności i łatwości czytania tekstu i jest wysoce idiomatyczne, czasami bardziej niż oryginał.

Od czasu do czasu uważa się, że całkowicie inny idiom lub inne realia są odpowiednikami oryginału. W innych przypadkach realia są neutralizowane i zmieniane w coś mniej powiązanego z kulturą.

Wszystkie te techniki przedstawiono na podstawie angielsko-niemieckiego magazynu pokładowego.

Przykłady te są wyjęte z wywiadu przeprowadzonego z niemiecką aktorką, która mówiła o początkach swojej kariery.