Czytelnia / Tłumaczenia ustne

Envoi (przesłanie, przyp.tłum) - tak się chyba nie mówi po polsku?

Możliwe, ale to francuskie słowo jest pomocne do wprowadzenia konkluzji. Jeśli czytelnicy dotarli do tego momentu moich rozważań, z pewnością wybaczą mi to zapożyczenie. Do tej pory pragnąłem przekazać, że: 

  • neutralizowanie frazeologii lub zastępowanie idiomów ich naturalnie brzmiącymi odpowiednikami w języku docelowym pozbawia naszych słuchaczy i kolegów po fachu ważnych informacji odnośnie kultury oraz tego, iż takowa informacja była zawarta w tekście oryginalnym;
  • według technik tłumaczeniowych istnieje mała różnica pomiędzy tłumaczeniem idiomów, aspektów kulturowych czy nazw instytucji czyli tzw. realiów, o których była mowa w tekście;
  • ogólnie rzecz biorąc, wszystko można tłumaczyć dokumentarnie w kabinie tłumaczeniowej, podobnie jak tłumacze czynią z realiami odnoszącymi się do instytucji w dokumentach ETS

W tenże sposób odniosłem się do różnych źródeł, takich jak magazyny pokładowe, tłumaczenia prawnicze, badania przeprowadzone w latach 70. w Bułgarii i w latach 90. w Niemczech i Kanadzie. Czy udało mi się przekonać moich czytelników, to się okaże. Poza tym, „wartość teorii można sprawdzić tylko w praktyce"...

Bibliografia

1. Chesterman A. Translation typology. [w:] In A. Veisbergs and I. Zauberga (eds.), The Second Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: University of Latvia, 2000, s. 49-62. Online wraz  z innymi artykułami Chestermana na: http://www.helsinki.fi/~chesterm/2000bTypes.html

2. Molina L., and Hurtado Albir, A. Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach [w:] META XLVII, 4, 2002, s. 498-512.

3. Mossop B. Translating Institutions and 'Idiomatic' Translation, [w:] META XXXV,2, 1990, s. 342-355. Najnowsze wydania META online na: http://www.erudit.org/revue/meta

4. Nord C. Translating as Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1999.

5. Pöchhacker Franz. Simultandolmetschen als komplexes Handel. Tübingen: Narr, 1994.

6. Vinay J.-P., and Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de l'anglais: méthode de traduction. Paris: Didier; Montréal: Beauchemin, 1958.