Czytelnia / Tłumaczenia filmów

ABC tłumaczenia filmowego

Alireza Ameri

tłum. Marta Nastaj

Źródło:

 

Kino jest piękne, od akcji do fikcji, a scenariusz gra w nim kluczową rolę. Jego tłumaczenie stało się we współczesnym świecie koniecznością.

Skrypt filmowy jest też dobrym źródłem do nauki słownictwa w kontekście. W połączeniu z tworzonym przez labirynt ujęć i scen obrazem słowa nabierają znaczenia.

Z innej perspektywy tłumaczenie jest mieszaniną techniki, sztuki oraz dobrego smaku, a kino może być traktowane jako pełnoprawny spadkobierca poezji w teraźniejszości, najbardziej błyskotliwe zjawisko cywilizacji, a czasami jako oznaka sukcesu narodowego.

Kino nie jest językiem, jest formą wyrazu, więc jego tłumaczenie jest ważnym wyzwaniem.

Tłumaczenie scenariusza oznacza szukanie ekwiwalentnych dialogów, opisów scen oraz fachowych informacji kierowanych do aktorów, reżyserów i fotografów.

Ten artykuł omawia podobieństwa i różnice języka wyjściowego i docelowego uwzględniając kulturę, słownictwo, dialogi, pragmatykę, budowę zdania itd.

Jego celem było ogólne przedstawienie specyfiki tłumaczenia filmowego oraz świadome spojrzenie na nią jako na wyspecjalizowaną gałąź tłumaczenia, najmniej przetartą ścieżkę wybraną przez niektórych.

Nowi tłumacze mogą zaspokoić swój głód wiedzy poprzez czytanie skryptów kinowych, chodzenie na festiwale filmowe oraz oglądanie różnych filmów przy jednoczesnym tworzeniu do nich napisów i analizę porównawczą list dialogowych oryginału i tłumaczenia.

Wstęp

Powody wyboru tłumaczeń kinowych:

 • oczywista wielodziedzinowość;
 • wyjątkowość sztuki kinowej;
 • uniwersalność i potrzeba epoki;
 • hegemonia Hollywoodu;
 • dynamika języka kina
 • polisemiotyka, deiktyka i narracja w tekstach kinowych i okołokinowych;
 • elastyczność gatunku;
 • intertekstualność (w filmie i poza nim);
 • słownictwo (denotacja i konotacja);
 • skrypt/klatka;
 • metaforyka;

Jak wskazuje tytuł „ABC tłumaczenia filmowego", zagadnienia zostały opisane chronologicznie.