Czytelnia / Tłumaczenia filmów

Napisy zazwyczaj przekazują myśl, a nie formę, w jakiej coś zostało powiedziane, tzn. dla odciążenia ograniczonych możliwości percepcyjnych widza znaczenie jest uznawane za ważniejsze niż jego postać.

Często przy niektórych okolicznościach, takich jak np. festiwale filmowe, tłumaczenie na żywo jest wykonywane przez ochotników. W edycji wieloekranowej tworzenie napisów wydaje się być niepraktyczne.

Rodzaje napisów

            Technicznie

Otwarte (Hardsubs)

Zamknięte (Softsubs / Closed captions / SDH) jako wjeżdżające, wyskakujące, wmontowane

            Językowo

                        Jednojęzyczne

                        Dwujęzyczne

S

1.      Zakładając, że lista dialogowa została dostarczona przez producenta lub dystrybutora, pierwszym zajęciem jest umiejscowienie (zwane również chronometrażem lub koordynowaniem) filmu, które jest zazwyczaj robione przez technika. Polega na wskazaniu na liście dialogowej, gdzie napisy powinny się zaczynać i kończyć. Po ustaleniu czasu pojawienia się i znikania tłumacz może zacząć opracowywanie długości potrzebnych napisów. W zależności od czasu wyświetlania i liczby klatek ich forma graficzna będzie dłuższa lub krótsza. W niektórych przypadkach obliczanie czasu już zostało naniesione przez firmę na listę dialogową, a ten dokument nazywa się „master list". Kiedy chronometraż został zrobiony przez zawodowca innego niż tłumacz, ten drugi może podlegać ostrym ograniczeniom. Nałożenie maksymalnej dopuszczalnej liczby znaków może nie sprawdzać się jednakowo we wszystkich językach i to jest argument przemawiający za tym, że tłumacz sam dopasowujący czas mógłby lepiej wykorzystywać przestrzeń i czas.

2.      Następnym krokiem po ustaleniu czasu jest tłumaczenie przez tłumacza z jednego języka na drugi.

3.      Trzecim, końcowym etapem jest dostosowywanie długości napisu do dostępnego miejsca, przy poświęceniu uwagi syntaktycznej prezentacji napisów i uwzględnieniu zmian i cięć scen. Osoba dostosowująca jest zazwyczaj inną osobą niż tłumacz, zwaną przez niektórych korektorem. Obecnie zauważa się trend do koncentracji obydwu etapów w rękach jednej osoby w celu uniknięcia błędów. Rozwój technik komputerowych oraz szkolenie studentów na różnych etapach tworzenia napisów wskazuje na to, że w branży można spodziewać się przełomu.

4.      Wypowiedzi poszczególnych bohaterów mogą pojawiać się w różnych kolorach. Szczególnie jest to zauważalne w filmach dwupostaciowych (DUO)

5.      Kolor napisów: na przykład w horrorach napisy nie mogą być czarne, ponieważ obraz jest często ciemny.