Czytelnia / Tłumaczenia filmów

Ominięcie żartów

Tytuły: np. Gone with the Wind (jako Vanished Like Smoke and Clouds)

Nazwy własne jako metafory, np. Box and Cox

Ograniczenia kulturowe

Występują pewne ograniczenia kulturowe przejawiające się najsilniej w kinie, a które nazwę syndromem „TY I JA".

Kolejne różnice są dobrze widoczne na poniższym przykładzie:
np. Memories are wonderful...and the good ones...stick to you like glue. (język źródłowy)

Memories are wonderful, and the good ones...stay with you all your life. (język docelowy)
(Zhang)

Niezgodność gestów

Syndrom uścisku/przytaknięcia: w jednej kulturze zgoda może być wyrażana przytaknięciem, a w innej kręceniem głową. Takie różnice w ruchach są zauważalne pomiędzy perskim a angielskim.

Ograniczenia polityczne

Filmy w niektórych krajach mogą być cenzurowane na etapie przeddubbingowym (wybór) i podubbingowym (język, obraz, zachowanie, ideologia).

Q

Dubbing (podkład głosowy)

Proces nagrywania lub zastępowania głosów w filmie ścieżkami najczęściej obcojęzycznymi, nagranymi przy udziale aktorów niewystępujących w danym filmie. Pojęcie może być również używane dla określenia powtórnego nagrywania kwestii przez aktora, który wypowiadał je w oryginale. Ten proces jest technicznie nazywany nagrywaniem dodatkowej ścieżki dialogowej (automatycznym zastępowaniem dialogów - ADR).

  • Dubbing może podlegać cenzurze różnego typu.

R

Tworzenie napisów

Dołączanie napisów jest definiowane jako praktyka językowa polegająca na umieszczaniu, zazwyczaj na dole strony, napisu, którego celem jest wyjaśnienie tego, co właśnie zostało powiedziane (lub pokazane w formie pisemnej) w produkcie audiowizualnym.

Może to być pisemne tłumaczenie na inny język lub podanie tekstu oryginalnego, ew. poszerzonego o komentarz w formie pisemnej, aby pomóc ludziom z problemami w słyszeniu (lub bez nich) lepiej zrozumieć treść. Czasami, zwłaszcza na festiwalach filmowych, zdarza się, że napisy są wyświetlane na oddzielnym wyświetlaczu pod tekstem, dla oszczędzenia producentowi tworzenia kopii filmu tylko na jedną projekcję.