Czytelnia / Tłumaczenia filmów

  • Według Gutt (2000) powinno ono być tak opracowane, aby „przekazywać znaczenie bez nakładu niepotrzebnego wysiłku ze strony odbiorcy". Innymi słowy, z nielicznymi wyjątkami listy dialogowe do dubbingu powinny być na tyle łatwe, aby można je było zrozumieć po jednorazowym usłyszeniu, ponieważ nie słucha się ich ponownie (Zhang).
  • Mamy jedno kino dla wszystkich - od przedszkolaków po doktorów, od szumowin po śmietankę.
  • Kovaic: tłumacz filmowy powinien wiedzieć, co tłumaczyć oraz jak i czego nie tłumaczyć.

P

Czysta konieczność

  • W sytuacji optymalnej tłumacz pracuje z dokumentem zwanym listą dialogową (skryptem postprodukcyjnym) - mniej lub bardziej dokładnym zestawieniem wymiany językowej (dialogów i monologów), która ma miejsce w produkcie audiowizualnym. Oprócz materiału językowego dobra lista dialogowa oferuje metatekstualne informacje o kontekście społecznym i powiązaniach kulturalnych, opisuje słowa i wyrażenia, które mogą być tłumaczowi nieznane, wyjaśnia żarty i gry słowne, dostarcza poprawnej pisowni nazw własnych oraz wskazuje na wyrażenia ironiczne itd. Jest to dokument konieczny dla efektywnej pracy przy tłumaczeniu filmowym i powinien on być dostarczony przez producenta lub dystrybutora.

Trudności przy tłumaczeniu filmów

  • Tłumacz filmowy stawia czoło czemuś na kształt „Gesamtkunstwerk" (prezentacji multimedialnej), gdzie dialogi współgrają z obrazem, ścieżką dźwiękową oraz muzyką (Barbara Schwarz, 2002); jest to powodem istnienia licznych ograniczeń w jego pracy.

· Nieposkromiony angielski

Język ten jest tak nieuporządkowany i bogaty, że niejednokrotnie staje się przeszkodą dla tłumacza.

· Dwupłaszczyznowość

Tłumaczenie filmowe jest jednocześnie tłumaczeniem ustnym i pisemnym, a nawet jeszcze czymś więcej.

  • Zmiana rodzaju przekazu

Występuje tutaj zmiana medium (z ustnego na pisemne)

np. Nite na Night / ale nie: Rite na Right (odradza się)

  • Tłumaczenie podtekstów

Niektóre elementy semantyczne ulegają zagubieniu podczas tłumaczenia, głównie z powodów kulturowych. Charakterystyczne przykłady: