Czytelnia / Tłumaczenia filmów

M

  • W przypadku zwiastunów, sequeli czy wcześniejszych części, takich jak np. Ojciec chrzestny 1, 2, 3 napisy powinny być kompatybilne dla całej serii, nawet jeżeli każda część jest tłumaczona przez innego tłumacza. Jeżeli np. wypowiedź jednej osoby powtarza się kilka razy, tłumacz powinien uwzględnić wcześniejsze tłumaczenie i użyć takiego zwrotu, który pojawił się jako pierwszy (na zasadzie taśmy magnetofonowej odtwarzanej w sądzie).

N

  • Dla zapewnienia utworowi prawa do emisji tłumaczenie czasami podlega okrojeniu lub ocenzurowaniu poprzez brutalnych cenzorów. Sprytny i przewidujący tłumacz może stworzyć takie tłumaczenie, które nie zostanie okrojone, a mimo wszystko pozwoli inteligentnemu widzowi na odtworzenie pierwotnych elementów.

Przykład:

So you got a boyfriend? (Naamzadi chizi nadaari? / /Więc masz chłopaka?)

Don't you have a fiance or something? (Nie masz narzeczonego lub kogoś?)

  • Zdaniem Zhanga robienie chińskiego dubbingu do zagranicznych seriali wymaga zastosowania się do wielu językowych, kulturowych i politycznych ograniczeń.

O

Dyskusja:

  • Bassett (1991): Globalnie żyjemy w czasie komunikacji masowej, doświadczania multimedialności oraz w świecie, gdzie widzowie żądają prawa międzykulturowego i natychmiastowego dostępu do najnowszych utworów: filmów, piosenek czy książek.
  • Tłumacz sztuki teatralnej powinien przeanalizować funkcje tekstu jako elementu występu aby być w stanie wgłębić się w zależności występujące pomiędzy tekstem a sytuacjami, w jakich jest wypowiadany.
  • Kowzan wskazuje, że utwory teatralne uwzględniają elementy systemów pozajęzykowych (np. ton głosu, intonację, akcent itp.), jak również podtekst (język gestów), który jest tworzony przez aktora podczas wypowiadania jego kwestii.
  • Shahba (1998) rozróżnia następujące rodzaje dźwięków filmowych: (a) dialogi bohaterów, (b) muzykę filmową i (c) efekty dźwiękowe (ostatnie dwa nazywane są dźwiękami uniwersalnymi).
  • To, co się dzieje na ekranie, jest nieodwracalne. Tłumacz powinien oprzeć się pokusie stworzenia estetycznie idealnych dialogów podobnych do tych występujących w poważnych dziełach literackich, ponieważ celem tłumaczenia filmu jest „wywołanie u widza tego samego efektu, co oryginalne dzieło" (Reiss, 2000).